Pohlednice VUT v Brně

Prostřednictvím starých pohlednic bych rád ukázal začátky České vysoké školy technické v Brně. Při tvorbě stručných průvodních textů jsem čerpal z knihy Otakara Fraňka „Dějiny České vysoké školy technické v Brně“. Texty jsou zatím stručné, snad je časem doplním…

Pohlednice jsou tematicky a časově rozděleny - pokračujte kliknutím na příslušnou odrážku:


Odkazy:

Vysoké učení technické v Brně
Stavební fakulta VUT


© 2008 Petr Cikrle, kontakt: cikrle.p@fce.vutbr.cz