Situace před vznikem České techniky v Brně

Česká vysoká škola technická v Brně byla slavnostně otevřena 4. listopadu 1899 jako vůbec první česká vysoká škola na Moravě. Stalo se tak právě v roce, v němž brněnští Němci oslavovali 50. výročí založení německého technického učiliště (1849-1899), které bylo po několika reformách prohlášeno v roce 1873 vysokou školou (Deutsche Technische Hochschule). Německá technika existovala tedy dříve než česká a jednalo se zcela jinou „firmu“. Původně učiliště sídlilo ve starší budově na Dornychu, v roce 1860 získalo novou budovu na Komenského náměstí (dnes Lékařská fakulta MU). Po roce 1900 byl areál rozšířen o novou budovu vedle Červeného kostela.

zpět na hlavní stránku Oslavy 50. výročí založení německé techniky v Brně 1849-1899 Budova německé techniky z roku 1860 na dnešním Komenského nám. Budova německé techniky z roku 1860 na dnešním Komenského nám. Nová budova německé techniky vedle Červeného kostela z poč. 20. st. Česká vysoká škola technická v Praze na Karlově nám. Hotel Skalní sklep v Adamově, místo pobytu Dr. Rezka, jednání o vzniku české techniky v Brně Besední dům v Brně, centrum českých akademiků, vedle hotel Slavia, provizorní rektorát české techniky, ubytování prvních profesorů


© 2008 Petr Cikrle, kontakt: cikrle.p@fce.vutbr.cz