Studenti, mecenáši, koleje

Další sada pohlednic vypovídá něco málo o studentském životě. Významnou roli při pomoci studentům se zabezpečením studia a ubytování sehráli mecenáši. Zřejmě nejvýznamnější osobností byl Josef Hlávka (1831-1908), který sice více podporoval pražské vysoké školy, nicméně při otevření České vysoké školy technické v Brně poskytl 3 stipendia pro chudé nadané studenty. Největšími brněnskými mecenáši studentstva byli Václav hrabě z Kounic s manželkou Josefínou, kteří poskytli svůj palác ve prospěch studentských kolejí.

Výstavba nových Kounicových kolejí v Žabovřeskách byla realizována později, až po roce 1918. Není bez zajímavosti, že plány nových Kounicových kolejí vytvořil Prof. Karel Hugo Kepka bez nároku na honorář. Pro katolické studenty vyrostly v Masarykově čtvrti Sušilovy koleje.

Na pohlednicích se objevovaly i náměty ze studentského života, jako pozvánky na studentské slavnosti nebo karikatury výrazných profesorů.

zpět na hlavní stránku Václav a Josefina z Kounic, největší mecenáši brněnského studentstva Koleje hraběte Kounice – Kounicův palác, 1913 Palác „Kounicových studentských kolejí českých vysokých škol v Brně, 1914 Kounicovy koleje v Žabovřeskách, 20. léta Kounicovy koleje v Žabovřeskách, 20. léta Sušilovy koleje pro katolické studenty - návrh Sušilovy koleje pro katolické studenty, 1930 Sušilovy koleje pro katolické studenty Všestudentská slavnost 1908


© 2008 Petr Cikrle, kontakt: cikrle.p@fce.vutbr.cz